Zwroty i reklamacje

 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu Sklepu Internetowego MeowBaby, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od niego płatności, w tym również koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 Dni roboczych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Konsument.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 4. Towar podlegający zwrotowi należy odesłać na jeden z podanych poniżej adresów w zależności od kraju, do którego został on pierwotnie wysłany. Jeśli kraj Konsumenta nie widnieje na poniższej liście, powinien on odesłać zwracany Produkt na adres Sklepu w Polsce (ZORIN INT Sp. z o.o., ul. Witkowice 1, 78-100 Kołobrzeg).

Polska

Adres wysyłki do zwrotu:

MeowBaby, ul. Witkowice 1, 78-100 Kołobrzeg


 Niemcy

 Adres wysyłki do zwrotu:

 KAAB GmbH/ Zorin

 Maltitz 35a

 02627 Weissenberg


 Wielka Brytania

Adres wysyłki do zwrotu:

Romad Limited KAAB/ GMBH/ ZORIN

UNIT 1

Cowley Mill Trading Estate

Longbridge Way

Uxbridge

Middlesex

UB8 2YG


 Francja

Adres wysyłki do zwrotu:

SHORPUNBACK FR C/O SWIAT PRZESYŁEK / 2032

LEGENDRE service logistique ZA Le Radray et le Muid

3 et 5 rue Hélène Boucher

28630 GellainVille

France


 Hiszpania

Adres wysyłki do zwrotu:

B2C EUROPE / SWIAT PRZESYLEK / ZORIN

Avenida Suiza 18-20

28821 Coslada

SPAIN


 Włochy

Adres wysyłki do zwrotu:

Stpost Srl / SWIAT PRZESYLEK / ZORIN

att. Stefano Santini

via Negrelli 15

(retro capannone Rotolongo, 1a rampa)

39100 Bolzano Italia

Tel. 0471/061720


 

 1. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 3. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • Żądać usunięcia wady
 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu Sklepu Internetowego MeowBaby.
 2. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru za pośrednictwem najbliższego punktu pocztowego, na adres ul. Witkowice 1, 78-100 Kołobrzeg, po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem w celu uzyskania wydawanej przez niego etykiety nadawczej.
 3. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie Produktu w Sklepie.
 4. Kupujący proszony jest o to, aby przed odebraniem przesyłki sprawdził jej stan, w razie stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych (gdy na paczce widoczne jest choćby drobne uszkodzenie lub jest ona zabrudzona lub zamoczona) sporządził protokół szkody w obecności kuriera oraz niezwłocznie poinformował o tym Sprzedawcę.
 5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu Sklepu Internetowego MeowBaby.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 7. Sprzedawca wyłącza uprawnienia z rękojmi w stosunku do Towarów zakupionych przez Kupujących niebędących Konsumentami.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl