Registration

Minimum of 6 characters
  
* - Field mandatory
ADMINISTRATOREM PODANYCH PRZEZ CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH JEST ZORIN INT Sp. z o.o., ul. Antoniego Madalińskiego 4, 70-110 Szczecin, KRS 0000681256, NIP 9571095240, nr REGON 36744550000000. KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY INFORMACJI: MEOW@MEOWBABY.EU. WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA I TWOICH UPRAWNIENIACH ZNAJDZIESZ PONIŻEJ.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ZORIN INT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ZORIN INT Sp. z o.o., ul. Antoniego Madalińskiego 4, 70-110 Szczecin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000681256, NIP 9571095240, nr REGON 36744550000000, kapitał zakładowy 5000,00 zł.
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu: realizacji odwiedzin na naszej stronie internetowej, w celu umożliwienia dokonywania zakupów w sklepie internetowym oraz założenia konta na naszej stronie internetowej www.meowbaby.pl
  3. Administrator danych osobowych jest uprawniony do przekazywania Twoich danych osobowych innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego, który spoczywa na Administratorze.
  4. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich, to jest państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej (gdy jest wystawiana faktura VAT będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych (okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).
  6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. W celu skorzystania ze wskazanych uprawnień należy skontaktować się z nami: meow@meowbaby.eu
  7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. W zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej przez Ciebie z nami, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez nas działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez nas ciążącego na nas obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić nam realizację usług on-line.
  9. Jeśli wyraziłeś zgodę na zapisanie się na newsletter, zgoda ta może zostać w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;. Nie można korzystać z usługi newsletter bez wyrażenia zgody na wykorzystanie e-maila celem wysyłania wiadomości newsletterowych.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami: MEOW@MEOWBABY.EU
up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl